Privacyverklaring

Beautystudio Bo Ya, gevestigd aan Bachstraat 10, 2421 TS Nieuwkoop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautystudio Bo Ya verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Beautystudio Bo Ya, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beautystudio Bo Ya verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

Beautystudio Bo Ya adviseert u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor eigen administratie.


Contactgegevens:
Beautystudio Bo Ya
Bachstraat 10
2421 TS Nieuwkoop
Tel: 0172-579076
www.beautystudioboya.nl.nl

Angelique van Poorten-Weerts regelt de Gegevensbescherming van Beautystudio Bo Ya.
Zij is te bereiken via [email protected].


Persoonsgegevens die wij verwerken
Beautystudio Bo Ya verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Voor- en na foto’s


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Beautystudio Bo Ya verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid (Indien van belang voor het uitvoeren van een verantwoorde behandeling) 
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar 


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Beautystudio Bo Ya verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (Indien van toepassing bij factuur) 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Contact over afspraken of de eventuele annulering daarvan 
 • Versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten 
 • Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van de klant kunnen worden gedeeld op Social Media (in overleg met de klant). 


Geautomatiseerde besluitvorming
Beautystudio Bo Ya neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beautystudio Bo Ya) tussen zit.

Beautystudio Bo Ya gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Podio. Dit systeem wordt gebruikt als klantenbestand en om bijzonderheden over huidaandoeningen of -problemen te vermelden. Ook wordt er bijgehouden welke producten er tijdens de behandeling gebruikt worden. Dit om een historie over uw huid op te kunnen bouwen zodat altijd de juiste behandeling uitgevoerd wordt en de juiste producten gebruikt worden tijdens de behandeling. Daarnaast om eventuele afwijkingen op tijd te kunnen ontdekken. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Alleen Angelique van Poorten-Weerts van Beautystudio Bo Ya heeft inzage in deze gegevens. 
 • Mail. Wordt gebruikt voor het versturen en ontvangen van e-mails.
 • Google Analytics. Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Beautystudio Bo Ya bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens;

Persoonsgegevens/ personalia; 
Beautystudio Bo Ya bewaart uw persoonsgegevens uiterlijk tot 7 jaar na uw laatste bezoek aan de salon.


Delen van persoonsgegevens met derden
Beautystudio Bo Ya verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beautystudio Bo Ya en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Beautystudio Bo Ya neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]. Als u klachten heeft over de wijze waarop Beautystudio Bo Ya uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring en algemene voorwaarden te bekijken op www.beautystudioboya.nl